Rozdíl infrasauny a finské sauny

Základním rozdílem mezi infrasaunou a finskou saunou je způsob vytápění její kabiny. Finská sauna se často označuje jako klasická. Je to z toho důvodu, že uvnitř sauny jsou kamna, buďto elektrická nebo na dřevo. Tyto kamna následně ohřívají okolní vzduch a ten pak ohřívá naše tělo. Tomuto systému přenosu tepla se říká konvekční.

Tento systém byť klasický, není příliš energeticky efektivní. Je to proto, že při tepelném přenosu dochází k poměrně velkým ztrátám.  Abychom těmto ztrátám předešli, je nutné saunovací kabinu vytápět na vyšší teplotu, což vyžaduje vyšší náklady na spotřebu. Navíc vyšší teplota ve finské sauně nemusí vyhovovat každému.

Jako výhodná alternativa se jeví infrasauna. Infrasauna využívá infra záření, které je emitováno pomocí infra panelů. Tento přenos tepelného záření je označován jako sálavé teplo. Jeho výhodou je, že k přenosu tepelné energie není potřeba ohřev okolního prostředí. Jde o to, že ze zdroje zářiče – v tomto případě infra panelu, infračervená energie je spotřebována na přímou přeměnu v energii tepelnou a přímo tak zahřívá tělo, které absorbuje až 93 % infračerveného záření.

V případě infrasauny je možné využít saunu i v oblečení. Infra záření projde oblečením a zahřeje tak pokožku a svalovou hmotu. To může být výhodné v případě přípravy sportovců na výkon (sportovní svalové předehřátí).

Infrasauny jsou vhodné, po konzultaci s lékařem, i pro osoby, které do klasické finské sauny nemohou, nebo hůře snášejí vyšší teploty, nebo mají problémy s vysokým krevním tlakem atd. Vždy je ovšem potřeba konzultace s lékařem.

Infra sauny mají oproti klasickým saunám lepší schopnost detoxikovat organismus. V případě klasické sauny, kde se potem vyloučí jen cca 5 % škodlivin, se v případě infra sauny vyloučí až 15% toxinů, jako jsou těžké kovy, čpavek, sodík a jiné toxiny. Dokážou tedy efektivněji zbavovat organismus toxinů.

Srovnání infrasauny a finské sauny

Infrasauna

Finská sauna

 • Nižší spotřeba energie
 • Hlubší prohřátí organismu
 • Kratší doba saunování
 • Kratší doba přípravy na saunování
 • Nižší teplota vzduchu
 • Kratší saunovací cyklus
 • Menší nároky na prostor
 • Mírný způsob ochlazování
 • Možnost použití i v oděvu
 • Delší saunovací cyklus a s tím spojená doba relaxace
 • Možnost využití aroma terapie
 • Vyšší teplota vzduchu
 • Vyšší nároky na spotřebu energie
 • Vyšší nároky na přípravu a prostor
 • Prudký způsob ochlazování
 • Nevhodné pro osoby hůře snášející vysoké teploty