Návod na obsluhu filtrace

Během provozu filtru se ukládají nečistoty na a ve filtračním písku. Zvýší-li se tlak ve filtru o cca 0,2 až 0,3 baru, musí být provedeno zpětné propláchnutí, minimálně však 1 krát za 10 dnů u venkovních vířivek a 1 krát za měsíc u interiérových vířivek.

 

Jednotlivé polohy ventilu:

 

Filtrování (Filter):

voda ve vířivce je odsáta pomocí skimmeru, protlačena pískem a očištěná se vrací do vířivky.

Vypouštění (Waste):

voda vířivky je odsáta a přivedena ventilem přímo k odtoku. !!POZOR!! Čerpadlo nesmí při klesající hladině nasávat vzduch.

Uzavření (Close):

používá se když je filtrační zařízení na delší dobu vyřazeno z provozu. Při této poloze nesmí být spuštěno čerpadlo!

Proplachování (Backwash):

při cca 0,6 až 0,8 baru systémového tlaku, se znečištěný písek propláchne. !!POZOR!! Po propláchnutí písku se musí ventil nastavit na Doplachování (Rinse)

Cirkulace (Recirculate):

voda z vířivky je vedena přes skimmer, čerpadlo a ventil mimo filtr zpět tryskami do vířivky. Používá se pro rychlejší zavodnění systému při zprovoznění zavzdušněného cirkulačního okruhu.

Doplachování (Rinse):

krátkodobá poloha ventilu po proplachovacím postupu „Proplach“. Slouží k tomu, aby se rozvířený filtrační písek a eventuální zbytky nečistot nedostaly do vířivky, ale odplavila se do vířivky. Poté lze opět filtrovat. Doplachování trvá cca 1 minutu.

!!POZOR!! Při každém přepínání ventilu musíme vypnout filtraci.

Pro bezpochybnou funkci filtračního zařízení doporučujeme po každém luxování vyčistit vlasový filtr čerpadla a košík pro zachytávání hrubých nečistot, který je umístěn ve skimmeru.  

Při každém praní filtru dochází ke ztrátě vody z bazénu kterou je třeba okamžitě doplnit.

Denní doba provozu filtračního zařízení se přirozeně řídí stupněm znečištění. Dostačující je 1,5 až 2násobná rotace vody při soukromém použití. Při silném nebo stále se udržujícím znečištění vody ve vířivce doporučujeme dobu filtrace prodloužit.