Požadavky na výběr místa pro vířivku

Vířivka nemá nikterak velké požadavky na místo. Nicméně je vhodné dobře promyslet její umístění a také to jestli nevznikne nějaká překážka při její instalaci. Níže jsou uvedeny body, které by měly pomoci s výběrem vhodného místa.

1. Stavební požadavky (týká se instalace v interiéru)

Abychom mohli vířivku do daného prostoru instalovat, musíme ji tam dostat. Někdy se může stát, že daný model vířivky má rozměry větší, než jsou dveře či jiné stavební otvory. To zásadním způsobem ovlivní instalaci a je potřeba buď změnit model, nebo uzpůsobit otvor tak, aby se přesun mohl uskutečnit.

Dalším stavebním požadavkem, je dostatečné zatížení na metr čtvereční. Vířivka sama o sobě neváží mnoho, ale po jejím napuštění a plném obsazení dojde k výraznému zvýšení její hmotnosti a tím zatížení na podlahu. Jestliže si nejste jisti, zajistěte si statika, který vám potvrdí vhodnost místa.

Pakliže budeme vířivku instalovat v exteriéru, je doporučeno připravit zpevněný povrch, který je minimálně klasifikován jako pochozí. Tip na postup pro vytvoření zpevněné plochy najdete v článku „Příprava exteriéru“.

2. Přívod elektrické energie a potřebná kapacita sítě

Vířivky Alexa mohou být napájeny střídavým proudem o napětí 230V- to ovšem nese sebou jistá omezení a rizika. My však doporučujeme používat silového napájení o velikosti 400V. Je to z důvodu zajištění dostatečně tvrdého zdroje elektrické energie, tak aby sít zvládla unést výkon všech částí vířivky bez výpadků a bezpečně. Celý přívod by měl být chráněn proudovým chráničem.

3. Přívod vody a odpadu k vířivce

Tento požadavek není nutný, v případě, že vám stačí a nevadí napouštění vířivky hadicí ze vzdálenějšího zdroje. Podobně to je i s odpadem, který je vhodný pro jednoduché vypouštění vířivky. V případě, že máte vířivku instalovanou v exteriéru, lze napouštění řešit hadicí. Při vypouštění lze vodu z vířivky například použít na zalití zahrady.

K instalaci vířivky není potřeba žádného stavebního oznámení ani povolení. S požadavky na výběr místa a umístěním vířivky, včetně požadavků na instalaci vám může ukázat infografika uvedená níže. V případě dotazů jsme připraveni odpovědět všechny vaše dotazy. Zavolejte nám.

4. Nesmíme také zapomenout na vhodné nasměrování vířivky v případě, že kupujeme vířivku s televizí. Je vhodné ji směřovat tak, aby nám nevadilo protisvětlo. Například tato vířivka je v prodeji s vestavěnou televizí.