Příprava pro elektrické zapojení vířivky

Vířivka je na 400V


Přívodní kabel CYKY 5 x 2,5 + zeleno žlutý zemnicí drát.
Jistič 16 A charakteristika C + proudový chránič.

Zajistěte, aby vířivá lázeň byla vždy připojena k obvodu chráněnému proudovým chráničem s reziduálním proudem 0,03 A. Je-li nutné vyměnit pojistku, je nutné použít pojistku stejného typu jmenovité hodnot
Nechat volně cca 3m kabelu pod obrysem vířivky,který se potom při montáži napojí do vířivky.

Vířivka je na 230V

K zapojení na jednofázový střídavý proud je zapotřebí přívodní kabel CYKY - 3 x 4 + zeleno žlutý zemnicí drát
V případě připojení na jednofázový střídavý proud je potřebný jistič 40 A + proudový chránič. Pakliže je instalace na jištění 20 A bude omezeno vytápění, kdy masážní čerpadlo a topení nepůjdou spustit společně. 

Zajistěte, aby vířivá lázeň byla vždy připojena k obvodu chráněnému proudovým chráničem s reziduálním proudem 0,03 A. Je-li nutné vyměnit pojistku, je nutné použít pojistku stejného typu jmenovité hodnoty.
Nechat volně cca 3m kabelu pod obrysem vířivky,který se potom při montáži napojí do vířivky.